Irmak Rehabilitasyon

Hidroterapi

hidroterapi

 

Hidroterapi

Fiziksel ve Mental bozukluklarda havuz tedavisi uzun yıllardan beri kullanılan terapatik yöntemlerdendir.

Son yıllarda hidroterapi yöntemi olarak Halliwick yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemin felsefesi; su dışındaki yetersizliklerden ve bozukluklardan ziyade su içindeki yeteneklere ağırlık vermektedir. Sudan alınan keyif üzerinde durur, bağımsızlığı ve yaşam kalitesini artırır. Halliwick yönteminde ilk olarak terapistle hasta birebir ilişki içindedir ve yüzme yardımcıları kullanılmaz.

Halliwick yöntemindeki 4 anahtar amaç ise mental uyum, su içinde denge kontrolü, hareket inhibisyonu ve hareket fasilitasyonudur. Gelişmenin 4 fazı şöyle özetlenebilir.

Mental Uyum

Su dışındaki rezistans noktalarını kullanmadan su içindeki hareket paternlerini öğrenmeye uyum göstermek.

Dengenin Restorasyonu

Gravitenin ve kaldırma gücünün etkilerini kontrol edebilmek için mental ve fiziksel denge kavramını pekiştiren paternleri öğrenmek.

Hareket İnhibisyonu

Dengeyi bozan bir kuvvete karşı istenilen pozisyonda tekrar denge sağlama ve harekete karşı koyma ve limitleme becerisi olarak tanımlanabilir.

Hareket Fasilitasyonu

Vücudu su içinde öne alma ve vücudu dengede olan yeni bir pozisyon veya şekle sokma amacıyla hareketi kontrol etmektir.

Suyun, su içindeki ekstremitelerle gösterdiği rezistans atetoz, ataksi ve termorda olduğu gibi hastaların bazı istenmeyen hareketlerini azaltır. Su içinde kazanılan fonksiyonel becerinin ne kadarının su dışına da taşınabileceği hastaya ve programa göre değişmektedir. Örneğin bir sabah yüzme terapi programının ardından ciddi mental ve motor yetersizlikleri olan bir çocuğu beslemek daha kolay olabilir.

Üç kısımda uygulanan bir başka yüzme programı ise; birincisi, genel havuz becerilerini vermek, alıştırmak. İkincisi değişik Serebral paralizi tiplerine göre aktiviteleri kapsar. Üçüncü adımda ise fonksiyonel aktiviteler öğretilir.

Genel Havuz Becerileri

Havuza Giriş : havuz kenarında veya en üst basamakta oturmasına yardım edilir. Çocuk suya alıştırılır.

İkincil beceriler : solunum, gevşeme becerileri, sırt üstünde durma, pozisyon değiştirme yani ayaktayken sırt üstüne ya da yüzüstü pozisyona gelme, dönme (yüz üstünden sırtüstüne)

Kulaçlar : (kürek çekme, yüzgeç hareketi, sırtüstü yüzme) kollar ve bacaklar çalıştığı için kaslarda, koordinasyonunda ve simetrik hareketlerde gelişme gözlenir.

Fonksiyonel Hareketler

Oturma dengesi(değişik su seviyelerinde)

Ayakta durma dengesi

Ağırlık aktarma

Yürüme

Tek ayak üzerine durma dengesi

Merdiven çıkma

Sonuç olarak Hidroterapi; Serebral Palsi’ de kas hastalıklarında, Down Sendromunda, Otizmde uygun bir terapi yöntemidir.

Özel Burgaz Irmak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi © 2014                                              
X
Araç çubuğuna atla