Irmak Rehabilitasyon

Otizm

otizm

 

Otizm Nedir?

Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen bir gelişim bozukluğudur. Otizm genellikle yaşamın ilk 2 yılında ortaya çıkar. Otistik çocuklar genelde öğrenme zorluğu çekerler. Otistik çocukların büyük bir kısmında farklı seviyelerde zeka geriliği görülse de, zeka seviyeleri normal otistik çocuklar da vardır. Ancak genel zeka seviyeleri ne olursa olsun, Otistik çocuklar çevrelerindeki dünyayı algılamakta ortak bir zorluk çekerler

Bir annenin doğum sonrası çocuğunun (tüm özür grupları dahil olmak üzere) özürlü olma oranı %2dir; Otistik olması oranı ise %0.5'tir (eskiden bu oran 4/10.000 olarak değerlendirilirdi). Bir otistik çocuktan sonra, ikinci çocukta otizmin ortaya çıkması riski %3 dür. Otizm erkek çocuklarda kız çocuklarından 4 kat daha fazla görünmektedir Her çocuktaki otistik belirtiler ve bunların seviyesi farklılık gösterebilir, bu nedenle otizmin seviyelerini kategorize etmek güçtür. Ayrıca, Asperger Sendromu ve Rett Sendromu olarak bilinen otizm formları da bulunmaktadır.

Otizmin Belirtileri Nelerdir?

Otistiklerde, etkilenme dereceleri değişse de, aşağıdaki ortak belirtiler görülür;

· Sosyal ilişkilerde güçlük Konuşma güçlüğü

· Sessiz iletişimde zorlanma

· Oyun oynama ve hayal gücünü kullanmada zorlanma

· Değişikliklere karşı tepki ve direnç gösterme

Otizmin Tipik Özellikleri

Otistik Bir Çocuk,

· Başkalarına karşı ilgisizdir.

· Göz temasından kaçınır.

· Başkaları ile kendiliğinden iletişim kurmaz.

· İsteklerini bir yetişkinin ellerini kullanarak belirtir.

· Diğer çocuklarla oynamaz.

· Sürekli bir konu üzerinde konuşur. Sebepsiz şekilde ağlar, güler ve sebepsiz davranışlarda bulunur.

· Anlamsız sözleri üst üste tekrarlar.

· Nesneleri tutup sürekli döndürmekten hoşlanır. Değişikliklerden hoşlanmaz.

· Yaratıcılık gerektiren oyunları oynayamaz.

· Bazıları yaratıcılık gerektirmeyen bazı işleri oldukça hızlı ve iyi yapar.

Otizmin Tipik Belirtileri

Otistikler aşağıdaki tipik davranışların en az yarısını gösterirler.Bu semptomlar çok hafif ya da çok şiddetli olabilir. Her bir semptomun etkisi de diğerinden farklı olabilir. Ayrıca, Bu davranışlar birçok farklı sebeple ve yaşlarına uygun olmayacak bir şekilde sergilenebilir.

- Diğer Çocuklarla ilişki kurmakta zorluk

- Herşeyin aynı olmasını istemek, rutin yaşama bağlılık, değişikliklere aşırı tepki vermek

- Uygunsuz ve sebepsiz gülmek ve ağlamak

- Tehlikeye karşı duyarsızlık

- Göz temasının çok az ya da hiç olmaması

- Sürekli aynı oyunları oynamak

- Acıya karşı duyarsızlık

- Ekolali (Cevap vermek yerine, kendisine söylenenleri aynen tekrar etmek)

- Yanlız kalmayı tercih etmek

- Temastan, kucağa alınmaktan ya da sevilmekten hoşlanmamak

- Objeleri kendi etrafında çevirmek

- Seslere karşı aşırı duyarlılık ya da aşırı duyarsızlık

- Objelere gereksiz yere bağlanmak

- İhtiyaçlarını belirtmekte zorlanmak. Konuşma yerine hareketlerle ihtiyaçlarını belirtmeye çalışmak

- Aşırı hareketlilik ya da aşırı hareketsizlik

- Bir sebep olmadan strese girmek, üzüntü duymak

- Normal öğrenme metodlarına karşı duyarsızlık

- Motor hareket gelişiminde düzensizlik. (Topa vuramaz ama küpleri üst üste dizer)

Özel Burgaz Irmak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi © 2014                                              
X
Araç çubuğuna atla