Psikolojik Danışma

psikolik_danışma

 

Bireysel Psikolojik Danışma

Annenin/babanın/kardeşin duygu, düşünce ve davranışlarını daha iyi anlamalarını, sorunlarının farkına varmalarını ve çözüm yollarını bulabilmelerini amaçlayan bireysel psikolojik danışma, bu sürece katılmak isteyen kişilerin gönüllü olamaları esasına dayanır. Bireysel psikolojik danışmanın kaç seans süreceği ve seansların sıklığı danışanın gereksinimlerine bağlı olarak düzenlenir. Bireysel psikolojik danışma uygulamalarımızda Bilişsel-Davranışsal Terapi ilkelerine bağlı kalınmaktadır.

Grupla Psikolojik Danışma

Grubu oluşturan anne/ babaların kendileri, eşleri, çocukları, yakın ve uzak çevreleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştıkları, çeşitli problemlerinin nedenlerini ve çözümlerini buldukları, yeterli ve yetersiz oldukları yönlerinin farkına vardıkları, karşılıklı etkileşim içinde bulundukları bir süreçtir.

Kapalı grup sistemi ile oluşturulan gruplar 10 kişi ile sınırlıdır. 12-14 hafta süresince 1 saat/hafta şeklinde uygulanan süreç içeriği grubu oluşturan anne-babaların istek ve gereksinimlerine göre belirlenmektedir.

Grupla psikolojik danışma uygulamalarımızda Bilişsel Davranışsal Terapi, Gestalt Terapi, Transaksiyonel Terapi ilkelerinden yararlanılmaktadır.

Bilgi Verici Psikolojik Danışma

Aynı süreç içinde anne-babalara çocuklarının özürü ile ilgili bilgi veren, çeşitli duygu, düşünce ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlayan, aynı zamanda anne-baba eğitimini kapsayan, yoğunluğun bilgilendirme üzerinde olduğu bir süreçtir. Aynı engel grubunda çocuğu olan anne-babalar ile oluşturulan gruplarla 12-14 hafta süre ile 2 saat/hafta şeklinde uygulanır. Gruplar özel eğitim alanında uzmanlığını almış olan deneyimli psikolojik danışmanlar tarafından yürütülmektedir. Bilgilendirme, sözlü anlatımın yanı sıra yazılı materyaller aracılığıyla da desteklenmektedir.

Eş Terapisi

Eşlerin kendilerini daha iyi ifade etmelerini, birbirlerini daha iyi anlamalarını, aralarındaki iletişimi arttırmak, uyum süreçlerini geliştirmek ve problemleri çözebilmek için gerekli yöntemleri öğrenmelerini sağlayan bir süreçtir.

Seans süreleri 45 dakika ile sınırlıdır. Eş terapisinin kaç seans süreceği katılan çiftin istek ve gereksinimlerine uygun olarak belirlenmektedir. Eş terapisi uygulamalarımızda Bilişsel-Davranışsal Terapi ve Pozitif Aile Terapisi ilkelerine bağlı kalınmaktadır.

Aile Terapisi

Tüm aile üyelerinin birbirleri arasındaki ilişkiyi olumlu ve olumsuz yönleriyle incelemeyi, etkileşim kalıplarını daha olumlu ve işlevsel biçime dönüştürmeyi, var olan çatışmaları çözebilmek için iletişimi arttırmayı, bunları gerçekleştirebilmek için farkındalığı ve becerileri geliştirmeyi hedefleyen bir süreçtir.

Özel Burgaz Irmak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi © 2014                                                  
Araç çubuğuna atla