DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ

Dil ve konuşma güçlüğü; konuşmanın akışında, ritminde, tizliğinde, vurgularında, ses birimlerinin çıkışında, eklemlenişinde, artikülasyonunda(sesletiminde) ve anlamında bozukluk bulunması;sözel iletişimde farklı seviye ve biçimlerde ortaya çıkan aksaklık ve düzensizlikler nedeniyle dili kullanma, konuşmayı edinme ve sosyal uyumunu olumsuz yönde etkilemesi durumudur.

Dil ve Konuşma Güçlüğü Çeşitleri

 1. Artikülasyon Bozuklukları: Kişinin sesleri yanlış ya da eksik söylemesi durumudur.
 2. Akıcılık Bozuklukları : Kekemelik ve Hızlı Bozuk Konuşma
 3. Otizmin Neden Olduğu Dil Konuşma ve İletişim Bozuklukları
 4. Motor Konuşma Bozuklukları: Nöromotor bozuklukların yol açtığı konuşma güçlükleridir.Konuşma apaksisi bu bozukluğun bir örneğidir.
 5. Gecikmiş Konuşma

 

Kişiler Neden Dil Konuşma Güçlüğü Yaşar?

 1. Konuşma Organları: Diş,dil, damak,boğaz ve ses bantlarında varolan problemler kişide konuşma problemi oluşturabileceği gibi, kişinin dilini doğru şekilde ve doğru yere konumlandırmasından da kaynaklı problemleri oluşabilmektedir.
 2. Olgunlaşma: Sinir,kas sağlığı ve aralarındaki eş güdüm normal olabilir fakat kişinin konuşmayı kazanabilmesi için motor gelişim yönünden belirli olgunluğa erişmesi gerekmektedir.Kişi çene ve dil kaslarına hakim olupionları kullanacak düzeye erişmeden sesleri çıkarmakta zorlanacaktır.Bu nedenle çalışmalar esnasında öncelikle bu kasları çalıştırıcı faaliyetler yapılmalıdır.
 3. Zeka: Konuşma, karmaşık becerilerin belli bir düzen içinde kullanılmasını gerektirmektedir.Zihinsel problemler,konuşma güçlüğünün tek sebebi olarak gösterilemeyeceği gibi beraberinde getirdiği bir çok problem de konuşmanın gecikmesine ya da bozuk olmasına neden olabilmektedir.
 4. Duygusal Durum: İlk çocukluk evresinde kişinin karşılaştığı duygusal güçlükler onun konuşma gelişimini olumsuz yönde etkilemekte ve gecikmesine neden olabilmektedir.Kişi yaşadığı konuşma problemi nedeniyle çeşitli psikolojik sıkıntılar yaşayabilmekte,bu sıkıntılar kişinin kendine olan güvenini etkilemekte,çevresi ile konuşmak istememesine hatta cevap vermek yerine yalnızca başını sallamasına neden olabilmektedir.Bunun gibi problemler yaşayan çocukların ilerde karşılaşacağı sorunları en aza indirmek adına mutlaka bir uzmanla görüşülmesi gerekmektedir.
 5. İşitme: İşitme, konuşmanın temel unsurunu oluşturmakta ve konuşma ediniminden önceki dönemde işitme sisteminde oluşan aksaklıklar dil konuşma gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir.Çocuğun konuşmasını geliştirebilmesi için özellikle ilk 2 yıl önemli dönemdir.Bu nedenle işitme kaybında da erken teşhis önemlidir.
 6. Sağlık: Ağır ve uzun süren hastalıklar kişinin her türlü gelişimini yavaşlatmakta, bazen durdurmakta ve öğrenme sürecini geciktirmektedir.

 

Dil ve Konuşma Güçlüğünün Belirtileri

Çocuğun dil gelişiminde problem olup olmadığı yönündeki ilk belirtiler; çocukta konuşma davranışının ortaya çıkması ile başlamaktadir.(12-18 ay) Aileler 12-18 ay içindeki çocukların dil gelişimlerini dikkatlice takip etmelidir.Çocukların konuşmasının kendi yaşından beklenenden çok geri veya konuşma gelişiminin yaşıtlarından çok daha yavaş olduğunu, söylediklerinin anlaşılır olmadığını, kelimeleri ifade ederken takıldığını düşünüyorsanız mutlaka uzman görüşü alınmalıdır.

 

Eğitim Süreci

 

Konuşma Egzersizleri

 • Çene Hareketleri
 • Burun Hareketleri
 • Dil Hareketleri
 • Dudak Hareketleri
 • Yanak Hareketleri
 • Nefes Alma
 • Gırtlak Hareketleri

 

Kurumumuzda Uygulanan Testler

 • TEDİL(Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi): 2-8 yaş arasındaki çocukların alıcı ve ifade edici sözel dil becerilerini amaçlayan bir testtir.
 • ADD( Afazi Dil Değerlendirme Testi): İnme veya kafa tramvası sonucu oluşan konuşma bozukluğu olan kişilere uygulanan bir testtir.
 • FFT(Fonolojik Farkındalık Testi): Okul Öncesi ve okul döneminde olan çocukların sözcük sayma,sözcük atma,sözcük kaynaştırma,sözcük ayırma gibi kriterleri olan testlerdir.
 • SST (Sesletim Ses Bilgisi Testi): Her yaş grubuna uygulanabilir.Bireyin Türkçe deki seslerin farklı yerlere göre doğru kullanıp kullanamadığını ölçme amaçlı yapılan bir testtir.

Hızlı iletisim
 • 0288 412 82 18
 • 0530 775 29 92
 • burgazirmakozelegitim@gmail.com
Bizimle İletişime Geçin
Hızlı iletisim

Whatsapp Destek

Sevda YÜCEL

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?